Nghiên cứu và Đào tạo

- Nghiên cứu các giải pháp chống hàng giả cho từng đơn vị sản xuất phù hợp với đặc thù các sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp.

- Tổ chức các chương trình truyền thông – khảo sát; xúc tiến thương mại; hội nghị - hội thảo; hội chợ - triển lãm nhằm đào tạo kiến thức cho doanh nghiệp chống, phát hiện hàng giả, hàng nhái và bảo vệ thương hiệu.

- Cập nhật, cung cấp và tư vấn cho doanh nghiệp các thông tin về chính sách, pháp luật và chủ trương của Nhà nước liên quan đến công tác chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu.

- Tổ chức hội thảo, tập huấn, đào tạo chuyên môn, pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

zalo_icon