Giám sát, phát hiện hàng giả

- Giám sát phát hiện, phối hợp cơ quan xử lý chống hàng giả…Đại diện cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bảo vệ chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường.

- Phối hợp cùng với các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất để phát hiện sản phẩm, hàng hóa làm giả, làm nhái thương hiệu, nhãn hiệu của các doanh nghiệp trên thị trường.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, xác minh chất lượng và truy tìm nguồn gốc các cơ sở sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, nhái thương hiệu, qua đó lấy lại được niềm tin về chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ thương hiệu cho các tổ chức.

zalo_icon