Giới thiệu

Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Chống hàng giả thuộc Viện đánh giá và Công nhận Quốc tế, Viện được cấp giấy chứng nhận số A-1860 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 05 tháng 01 năm 2018.

 

 

Xem thêm

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0912.99.2626

viencongnhaniai@gmail.com

hotrokhachhang

Dịch vụ khoa học công nghệ

Liên kết website

Thành viên viện

Đăng ký dịch vụ

Tin tức - sự kiện

Trung tâm Kỹ thuật và dịch vụ chống hàng giả Trung tâm Kỹ thuật và dịch vụ chống hàng giả

Tra cứu giấy công nhận

Khách hàng - đối tác

zalo_icon